Wie hart heeft voor z'n kind, kiest een school met verstand!

Wie hart heeft voor z'n kind, kiest een school met verstand!

De basisschooltijd is een belangrijke periode in de ontwikkeling van uw kind. Hier wordt letterlijk de basis gelegd voor succesvolle deelname aan de maatschappij. Die verantwoordelijkheid is groot. En dus wilt u voor uw kind een school die deze verantwoordelijkheid serieus neemt.

Ons team bestaat uit onderwijsprofessionals die samen het onderwijs voor alle kinderen steeds een stukje beter willen maken. Zij investeren in hun eigen ontwikkeling om vervolgens te investeren in de ontwikkeling van uw kind. Wij weten hoe kinderen leren en doen dus wat werkt. 

Dat gaat overigens niet alleen over het leren van de basisvaardigheden voor rekenen en taal. Samen staan we voor een veilige en fijne sfeer (pedagogisch klimaat) waarin ieder kind de ruimte voelt en uitgenodigd wordt te leren, zowel cognitief als sociaal.  In onze school zijn de lijnen kort, kennen we ieder kind en kennen de kinderen elkaar. Duidelijke afspraken en structuur zorgen voor rust. Verwachtingen zijn helder, doelen duidelijk, fouten maken mag, successen vieren we en zo leren en spelen we samen en hebben daar vooral ook heel veel plezier in.  

Kiest u een school met verstand van leren? Uw kind is welkom op Het Ooievaarsnest! 


 

Leerkracht aan het woord

Het leukste aan werken op onze school, is dat we het samen doen. Samen kijken we hoe we iedere dag weer het beste onderwijs kunnen verzorgen.