Volop ruimte voor eigenaarschap

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en leergierig. Maar hoe zorg je ervoor dat ze die motivatie om te leren behouden? Door ze de ruimte te geven om eigen keuzes te maken en ze te betrekken bij het stellen van hun leerdoelen. Op het Ooievaarsnest is dat precies wat we kinderen vanaf groep 1 meegeven.

Volop ruimte voor eigenaarschap

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en leergierig. Maar hoe zorg je ervoor dat ze die motivatie om te leren behouden? Door ze de ruimte te geven om eigen keuzes te maken en ze te betrekken bij het stellen van hun leerdoelen. Op het Ooievaarsnest is dat precies wat we kinderen vanaf groep 1 meegeven.
Kinderen steeds meer eigenaar maken van hun eigen leren, dat is ons streven. Zelfinzicht ontwikkelen, keuzes kunnen maken, hulp vragen, plannen, doorzetten, samenwerken; ons onderwijs is niet alleen gericht op kennis, maar ook op vaardigheden en persoonsontwikkeling. 

Wij leren kinderen dat ze niet op school zitten voor hun ouders of voor de juf of meester. Ze zitten er voor zichzelf! En dus stimuleren we hen ook om mee te denken over de manier waarop zij het beste leren. Soms is dat samen met een maatje of de leerkracht, maar soms ook lekker in alle rust alleen. 

Ieder kind weet waar hij of zij goed in is en wat nog moeilijk is. Samen bekijken we hoe en welke stappen gezet kunnen gaan worden. Kinderen die het aankunnen geven we hierin flink de ruimte. Kinderen die meer begeleiding nodig hebben, nemen we natuurlijk nog wat langer aan de hand mee. Ons doel is om ze allemaal zo ver te brengen, dat ze over voldoende zelfsturing en vaardigheden beschikken om met succes de overstap naar de brugklas te maken. 

Leerling aan het woord

We werken in schriften, maar ook op de chromebooks. Die afwisseling is heel fijn.