Ons kindcentrum

Het Ooievaarsnest staat al meer dan 30 jaar in een rustige wijk in het dorp Zwaag. Wij zijn een klein en gezellig kindcentrum waar ieder kind telt! Leerkrachten en pedagogisch medewerkers werken samen om ieders doelen te bereiken. De inzet: ieder kind leert.

Het Ooievaarsnest

Het Ooievaarsnest staat al meer dan 30 jaar in een rustige wijk in het dorp Zwaag. Wij zijn een klein en gezellig kindcentrum waar ieder kind telt! Leerkrachten en pedagogisch medewerkers werken samen om ieders doelen te bereiken. De inzet: ieder kind leert.
Iedere dag met een lach naar school
In Zwaag zijn meerdere basisscholen en er valt dus echt wat te kiezen. Maar hoe? U zoekt immers die ene speciale school. Speciaal, omdat u een school voor úw kind zoekt. Een school waar uw kind zich thuis voelt, en u ook trouwens! Een school waar uw kind iedere dag met een lach naar toe gaat. Omdat leren fijn is. Die school willen wij graag zijn. Voor úw kind en voor alle andere kinderen op het Ooievaarsnest. 
 
Van peuter tot groep 8 samen leren en samen spelen
Uw kind is al welkom vanaf 2 jaar. In onze peutergroep ontwikkelt uw kind de vaardigheden en het vertrouwen voor een veilige overgang naar het basisonderwijs. Peuters en kleuters spelen regelmatig samen  en zo worden de routines op school bekend en de schoolomgeving vertrouwd. Van peuter tot aan groep 8 werkt uw kind op eigen tempo en wijze aan de competenties die nodig zijn in de moderne maatschappij: samenwerken, creatief en kritisch denken, media wijsheid en informatie- en ICT-vaardigheden. Dat doen ze in de klas, buiten de klas, in boeken en schriften en op chromebooks. Met moderne leermiddelen dagen we ieder kind op zijn of haar eigen niveau uit om nieuwe stappen te zetten. Alleen, maar ook vooral samen met andere kinderen. 
 
Werken met een eigen portfolio
Op het Ooievaarsnest vinden we het belangrijk dat kinderen medezeggenschap hebben over hun leerproces. Samen met de leerkracht stellen zij doelen en maken ze afspraken over hoe ze aan die doelen gaan werken. De kinderen hebben inzicht in hun ontwikkeling en dat leggen ze ook vast in hun eigen portfolio. De leerkracht biedt kennis, begeleiding, bemoediging en vertrouwen. In de gesprekken met leerkracht en ouders, vertelt een kind wat hij of zij heeft geleerd, wat de nieuwe doelen zijn en welke stappen daarvoor nodig zijn. Dit geeft de motivatie en het zelfvertrouwen om er echt voor te gaan. Of het nou gaat om rekenen, taal, lezen of Engels, geschiedenis of natuur- en techniek. 

Pedagogisch medewerker aan het woord

Ik voel me hier echt onderdeel van een team. Opvang en onderwijs, dat doen we samen.