Fijne leeromgeving

Leren is soms hard werken en gaat het best in een veilige omgeving. Die veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van medewerkers, kinderen en ouders. Daarom hebben we samen afspraken gemaakt over hoe wij met elkaar willen werken en leren.

Fijne leeromgeving

Leren is soms hard werken en gaat het best in een veilige omgeving. Die veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van medewerkers, kinderen en ouders. Daarom hebben we samen afspraken gemaakt over hoe wij met elkaar willen werken en leren.

Afspraken op een poster

Alle kinderen hebben meegepraat en meebeslist over de afspraken op onze school. Ze hangen duidelijk op een grote poster in de school. 

Gedragsprotocol

De afspraken en regels op onze school zijn ook formeel vastgelegd in ons gedragsprotocol. Dit protocol beschrijft de stappen die door de school worden ondernomen in geval van grensoverschrijdend gedrag. Hier valt ook pesten onder. U kunt dit protocol inzien via onderstaande link.

Lees hier verder het gedragsprotocol.

Tevredenheidsonderzoek 2021

Iedere twee jaar zetten wij een tevredenheidsonderzoek uit onder leerlingen. In 2019 gaven onze leerlingen van groep 5 t/m 8 de school het rapportcijfer 8,3. In het recente onderzoek van mei 2021 geven de leerlingen de school maar liefst een 8,8 !

Lees het rappport hier. 

 

Leerling aan het woord

We werken in schriften, maar ook op de chromebooks. Die afwisseling is heel fijn.