Aanmelden

Als u belangstelling heeft voor ons kindcentrum, maken we graag een afspraak met u voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dat gesprek geven wij informatie over de school en onze opvang, krijgt u gelegenheid tot het stellen van vragen en natuurlijk nemen we een kijkje in de groepen. U kunt bellen voor een afspraak naar 0229 237330 of mailen naar c.sunnotel@talenthoorn.nl.

Aanmelden voor onderwijs of opvang

Aanmelden bij Kindcentrum Ooievaarsnest

Als u belangstelling heeft voor ons kindcentrum, maken we graag een afspraak met u voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dat gesprek geven wij informatie over de school en onze opvang, krijgt u gelegenheid tot het stellen van vragen en natuurlijk nemen we een kijkje in de groepen. U kunt bellen voor een afspraak naar 0229 237330 of mailen naar c.sunnotel@talenthoorn.nl.

Wanneer u kiest voor Het Ooievaarsnest

Na het kennismakingsgesprek krijgt u van ons een aanmeldingsformulier mee. Door dit formulier in te vullen en op school te bezorgen, maakt u kenbaar dat u uw kind wilt aanmelden op onze school. Het is belangrijk dit formulier zo volledig mogelijk in te vullen, met name wanneer u denkt dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Wij beoordelen namelijk zorgvuldig of aangesloten kan worden bij de onderwijsbehoeften van uw kind. Toelating van uw kind gebeurt in principe binnen 6 weken na dit gesprek. U krijgt daarvan een schriftelijke bevestiging. De inschrijving op Het Ooievaarsnest is officieel wanneer u deze bevestiging heeft ontvangen.

Aanmelden voor de peutergroep of buitenschoolse opvang gaat digitaal. Via onze website kunt u een digitale aanmelding doen, waarna u zo snel mogelijk een contractvoorstel ontvangt. Wanneer u hiermee akkoord gaat, wordt de plaatsing van uw kind definitief. 
 

Kleuters

De leerkracht van uw kind neemt een aantal weken voordat uw kind bij ons op school komt, contact met u op voor een tweede kennismakingsgesprek. De leerkracht informeert u dan ook over de dagelijkse gang van zaken in de groep en spreekt met u af wanneer uw kind op bezoek kan komen om te wennen, zodat de eerste schooldag minder spannend is. Van een kleuter die onze school gaat bezoeken, verwachten wij dat hij/zij zindelijk is en zich zelfstandig kan redden op het toilet.
 

Instromen vanaf een andere basisschool

Stroomt uw kind in vanaf een andere school? Wij zorgen graag voor een goede overdracht. Na een eerste kennismaking overleggen we altijd met de intern begeleider van de andere school, zodat we ons onderwijs goed kunnen afstemmen op uw kind. Over toelating wordt beslist na contact met de huidige school. In principe vindt een overstap plaats na een vakantie, maar in geval van een verhuizing kan soms ook tussentijdse overplaatsing noodzakelijk zijn. Natuurlijk kan uw kind vooraf ook al een dagdeel komen wennen en kennismaken in de groep. 
 

Eerst naar de peutergroep

Vanaf 2 jaar kan uw kind terecht bij onze peutergroep. De peutergroep sluit naadloos aan op het kleuteronderwijs. Een mooiere start kan bijna niet! Om verzekerd te zijn van een plekje in de peutergroep, raden wij u aan om nog voordat uw kind twee jaar wordt een afspraak voor een rondleiding te maken. 
 
 

Leerling aan het woord

We werken in schriften, maar ook op de chromebooks. Die afwisseling is heel fijn.