Organisatie en groepen

Onze leerlingen zijn verdeeld over twee bouwen: groep 1 t/m 4 en groep 5 t/m 8. Door slim klassenmanagement is er voldoende tijd om zowel klassikaal als aan kleine groepjes instructie en begeleiding te bieden.

Organisatie en groepen

Onze leerlingen zijn verdeeld over twee bouwen: groep 1 t/m 4 en groep 5 t/m 8. Door slim klassenmanagement is er voldoende tijd om zowel klassikaal als aan kleine groepjes instructie en begeleiding te bieden.
In de peutergroep leren kinderen hoe het is om in een groep te spelen. Samen met de andere kinderen ontwikkelen zij hun motorische en cognitieve vaardigheden aan de hand van spel en gerichte activiteiten. aan de hand van thema's en verhalen breiden zij hun woordenschat en kennis van de wereld om hen heen steeds verder uit. De peutergroep is een eerste stap op weg naar zelfredzaamheid; kinderen leren o.a. hun schoenen en jas aan te trekken, zelfstandig naar de wc te gaan, een broodje smeren. Zo maken ze grote stappen ter voorbereiding op het basisonderwijs. 

Vanaf de kleutergroep wordt zelfstandig werken en spelen geleerd en gestimuleerd. Kinderen hebben niet voor alles de leerkracht nodig, maar kunnen ook zelf oplossingen bedenken of elkaar helpen. Op deze manier heeft de leerkracht tijd beschikbaar om ook met groepjes of individuele kinderen te werken. 

Gedurende de schooldag worden instructies afgewisseld met zelfstandig werken. De instructies zijn kort en krachtig voor de kinderen die al snel zelf verder kunnen. De rest van de klas oefent nog even onder begeleiding van de leerkracht en kan daarna zelf aan de slag. Dan is er tijd om met de kinderen die extra uitleg nodig hebben nog even apart te zitten. 

Deze manier van organiseren wordt in groep 1 t/m 4 vooral binnen de eigen klas toegepast, terwijl in groep 5 t/m 8 de instructies en het zelfstandig verwerken van de oefenstof op verschillende plekken gebeurt. Er is een vast lokaal waar alle rekeninstructies voor de verschillende jaargroepen worden gegeven en een lokaal voor de taal- en spellinglessen. Een instructie, inclusief begeleide inoefening, duurt minimaal een half uur. Daarna kiezen de kinderen een werkplek: heerlijk rustig in het stiltelokaal of in het werklokaal waar overlegd en samengewerkt mag worden. 

Voordelen: de instructies zijn alleen met de eigen jaargroep, worden gegeven door een expert leerkracht en zijn afgestemd, intensief en kort, zonder verstoringen door andere leerlingen of activiteiten. Het oefenen en werken vindt plaats op een plek die de leerling zelf kiest en dus het beste bij hem of haar past. Daarmee kiest ieder kind er ook voor om iets samen te doen of lekker alleen. Bijkomend pluspunt is dat kinderen regelmatig even een "loopje" tussendoor hebben en niet meer de hele dag op dezelfde plaats in hetzelfde lokaal bij dezelfde leerkracht hoeven te zitten. 

De kinderen leren zelf hun tijd te plannen, te werken volgens een dag- en weekrooster, om te gaan met verschillende leerkrachten, goed naar zichzelf te kijken en de best passende werkplek te kiezen en hebben dus een grote mate van eigenaarschap over hun eigen leren. En een prima voorbereiding op het voortgezet onderwijs.

Voor de leerkrachten betekent het dat zij samen verantwoordelijk zijn voor het onderwijs aan de kinderen, zij zich kunnen specialiseren in een vakgebied en hierin dus nog beter les geven, zij kennis en lesvoorbereidingen kunnen delen, er ruimte is voor extra zorg aan kleine groepjes kinderen en er een afwisseling is tussen lesgeven en momenten voor gesprekjes met kinderen of rustig toezicht houden in het stilte- of werklokaal. De leerkrachten zorgen voor bondige instructies die ertoe doen en zijn daarnaast vooral coachend en begeleidend bezig.

Iedere leerkracht heeft een mentorgroep onder haar hoede: een groep van zo'n 20 kinderen die door de mentor gevolgd worden in hun ontwikkeling en met wie de mentor de portfolio's bijhoudt. De mentor voert tevens de ouder-kind-gesprekken en is de vaste contactpersoon voor ouders. 


Medewerkers

Het team van ons kindcentrum bestaat uit peutergroepleidsters, pedagogisch medewerkers,  onderwijsassistenten, leerkrachten, een vakleerkracht gym, een kwaliteitscoordinator, een administratief medewerker en een directeur. Regelmatig zijn er stagiairs actief van zowel HBO lerarenopleidingen als MBO onderwijsassistentopleidingen of Pedagogisch werk, voor wie wij een officiele opleidingsschool zijn.


Onderwijs en opvang

Door de samenvoeging van onderwijs en opvang in ons kincentrum, bieden wij onderwijs vanaf 2 jaar in onze twee peutergroepen en verzorgen wij buitenschoolse opvang vanaf 7 uur in de ochtend tot 18.30 uur 's avonds. 

Leerling aan het woord

We werken in schriften, maar ook op de chromebooks. Die afwisseling is heel fijn.