Schooltijden en schoolvakanties

Schooltijden en schoolvakanties

Schooltijden

Het Ooievaarsnest hanteert de volgende schooltijden voor alle groepen:

Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag :     8.30 - 14.15 uur

Alle kinderen lunchen op school. 

Het kindcentrum is geopend van 7.00 tot 18.30 uur (voor- en naschoolse opvang).

Schoolvakanties 2023-2024

Het Ooievaarsnest is v.w.b. de schoolvakanties gebonden aan de vastgestelde vakanties voor de regio noord. 

Naast de vastgestelde schoolvakanties zijn extra vrije dagen en studie(mid)dagen gepland in het schooljaar 23-24. 

Overzicht van alle vrije dagen in 2023-2024

Leerkracht aan het woord

We zijn een ambitieus maar ook een heel gezellig team.