Peutergroepen

Kindcentrum Het Ooievaarsnest heeft twee peutergroepen: de Ooievaartjes en de Zwaaghalsjes, bedoeld voor kinderen vanaf 2 jaar.

Peutergroepen

Kindcentrum Het Ooievaarsnest heeft twee peutergroepen: de Ooievaartjes en de Zwaaghalsjes, bedoeld voor kinderen vanaf 2 jaar.

Peutergroep De Ooievaartjes

Onze peutergroep is voor kinderen vanaf 2 jaar die zin hebben de wereld om zich heen te ontdekken samen met leeftijdsgenootjes. Peuters die er klaar voor zijn om stappen te zetten richting meer zelfstandigheid, meer uitdaging, meer kennis, meer sociale vaardigheden en die lekker veel willen bewegen om ook hun motoriek verder te ontwikkelen. Deze peutergroep is bedoeld voor peuters die zullen doorstromen naar de kleutergroepen van het Ooievaarsnest. Er is een intensieve samenwerking tussen de peutergroep en de kleutergroepen. De kinderen die daaraan toe zijn doen mee met activiteiten in de kleutergroep en beide groepen spelen samen buiten. Ook doen de peuters mee aan de gymles van de kleuters, om ook op motorisch gebied volop ontwikkelkansen te bieden. De groep heeft een vaste leidster, Sharon v.d. Pal, die nauw samen werkt met de kleuterleerkrachten. 

Peutergroep De Ooievaartjes is open op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur. De kinderen eten bij ons ook een broodje. 

Peutergroep de Ooievaartjes is geen VVE groep. Kinderen die een VVE aanbod nodig hebben, kunnen terecht bij onze andere peutergroep, de Zwaaghalsjes.

Voor alle peuters geldt dat zij minimaal twee dagdelen komen, zodat we een goed programma voor hen kunnen bieden. De peuters van deze groep stromen op 4-jarige leeftijd door naar het onderwijs binnen het Ooievaarsnest. Zij zijn dan al zodanig bekend en vertrouwd met de andere kinderen en medewerkers in ons kindcentrum, dat zij heel gemakkelijk de overstap naar de kleuterklas maken. 

 

Peutergroep De Zwaaghalsjes

De Zwaaghalsjes zijn gevestigd aan de Pastoor Nuijenstraat in Zwaag in een heerlijke ruimte met een prachtige tuin. Het activiteitenaanbod is erop gericht dat peuters vertrouwen en vaardigheden ontwikkelen en zo een stevige basis verwerven om door te groeien naar groep 1 van de basisschool. De Zwaaghalsjes biedt VVE (vroeg voorschoolse educatie) en is door deze erkenning voor vrijwel iedereen toegankelijk. Voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag van de belastingdienst, geldt een inkomensafhankelijke ouderbijdrage.

De groep biedt plaats aan maximaal 16 peuters en in de gezellige ruimte zijn diverse speelhoeken ingericht, inclusief een grote zandbak. Het aanbod is gericht op zowel de sociale als cognitieve ontwikkeling, met extra aandacht voor taal en woordenschat. In de fijne tuin kunnen de kinderen zich vanuit motorisch spel verder ontwikkelen. De gezamenlijke lunch maakt onderdeel uit van het programma. Kinderen leren hun eigen broodje smeren en ondertussen loopt het taalaanbod natuurlijk door in de gesprekjes aan tafel.

De Zwaaghalsjes zijn maandag t/m vrijdag geopend van 8.30 tot 12.30 uur. De vaste gezichten van de groep zijn Anneke, Ageeth, Gaby en Sharon. 

 

Meer informatie

Op de website van het LRK zijn de GGD-rapporten van de BSO, peutergroep de Ooievaartjes en peutergroep de Zwaaghalsjes te lezen.

Kindcentrum Ooievaarsnest biedt een totaalpakket van opvang en onderwijs dat volledig op elkaar is afgestemd. Voor het opvragen van informatie over de mogelijkheden of een rondleiding kunt u contact opnemen met ons via mail (c.sunnotel@talenthoorn.nl) of telefonisch (0229 237330). Aanmelden van uw kind voor ons onderwijs kan uitsluitend schriftelijk via een inschrijfformulier.

De opvang van Kindcentrum Ooievaarsnest wordt gefaciliteerd door Stichting Kinderopvang West-Friesland

Wilt u ... U bent van harte welkom om eens te komen kijken en sfeer te proeven. 

BSO Ooievaarsnest en peutergroep de Ooievaartjes: 
Adres: Kalbstraat 1, 1689 EB, Zwaag 
Telefoon: 0229-237330
Email: ooievaarsnest@kinderopvangwestfriesland.nl

Peutergroep de Zwaaghalsjes
Adres: Pastoor Nuijenstraat 1, 1689 GM Zwaag,
Telefoon: 0229-237447
Email: zwaaghalsjes@kinderopvangwestfriesland.nl
 

Leerling aan het woord

We werken in schriften, maar ook op de chromebooks. Die afwisseling is heel fijn.